Ligapoeng 2021  
 
Navn Sum Tellende runder Gj. Snitt Antall
spillte
Aug Sep Okt Nov   POENGFORDELING
8 5 12 19 23 30 7 14 21 28 11  
Einar Madsen 126 106 12,6 10 10 12 15 15 12 10 15 10 12 15   1. Plass 15 poeng
Ole Sæland 79 74 8,8 9 12 10 12 5 0 8 6 8 6 12   2. Plass 12 poeng
Svein Egil Tegle 60 56 6,7 9 0 6 8 6 4 5 5 12 4 10   3. Plass 10 poeng
Sandor Horvath 55 55 11,0 5 0 0 0 10 15 0 12 15 3 0   4. Plass 8 poeng
Kenneth Herigstad 42 42 10,5 4 0 0 0 12 8 12 0 0 10 0   5. Plass 6 poeng
Øyvind Simonsen 40 40 6,7 6 0 0 10 3 10 6 0 6 5 0   6. Plass 5 poeng
Atle Utbjoa 38 38 12,7 3 0 15 0 8 0 15 0 0 0 0   7. Plass 4 poeng
Andrè Mæland 33 33 6,6 5 8 0 0 4 6 0 10 0 0 5   8. Plass 3 poeng
Karsten Jørgensen 31 31 10,3 3 15 0 0 0 0 0 8 0 0 8    
Leffi 20 20 5,0 4 5 5 6 0 0 0 4 0 0 0    
Geir Tendenes 20 20 10,0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0    
Henry Hansen 9 9 3,0 3 0 0 0 0 3 0 0 5 1 0    
Roger 8 8 8,0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0    
Rune Nilsen 8 8 8,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0    
Johnny Leonhardsen 6 6 2,0 3 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0    
Anja Ånestad 6 6 6,0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Roy Sørensen 6 6 6,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6    
Finn 2 2 2,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0    
 
(Dersom det er lik poengsum, blir det den med mest antall kamper som vinner)  
(Snittet er beregnet på alle spillte kamper)  
Antall kamper kan bli endret
80 % av kampene er tellende